Om Grøngårdens prima juletræer 


Nordmanngran


Træartens botaniske navn er ABIES NORDMANNIANA. Den hører til granfamilien, og indenfor granfamilien hører den til slægten ædelgran.

Nordmannsgran har naturlig udbredelse i den vestlige del af Kaukasus og den nordøstlige del af Tyrkiet. Den blev importeret første gang til Danmark i midten af 1800 tallet, men først omkring 1960 blev der startet en juletræsproduktion i større stil.

Dyrkningsmulighederne i Danmark for Nordmannsgran er generelt gode. Det kræver dog en relativt god jord, som kan holde på fugtigheden. Samtidig er det vigtigt med læhegn, som kan beskytte træerne mod de frostkolde vinde om vinteren.

Grøngården dyrker stort set udelukkende Nordmannsgran, men har dog mindre partier af rødgran til juletræer og Nobilis til pyntegrønt. Vi har primært anvendt den afstamning(proveniens) af Nordmannsgran, som hedder Ambrolauri. Denne afstamning er kendetegnet ved at være relativt langsomtvoksende, hvorved træerne bliver tætte og regelmæssige.

Træerne udplantes som 3-årige, og 7-10 år senere kan de bedste fældes som juletræer. Det tager således mindst 10 år at lave et juletræ af normal størrelse.